Välkommen till Njurföreningen Örebro län

Välkommen till vår hemsida!
Njurföreningen Örebro län är en av fjorton regionföreningar som tillhör Njurförbundet.